Czy antybiotyki hamują działanie antykoncepcji?

Naturalni wrogowie?

Jest mało znanym faktem, że leki antykoncepcyjne w dużej mierze opierają się na naturalnej biochemii organizmu. Duża liczba farmaceutycznych produktów antykoncepcyjnych wpływa na równowagę chemiczną lub hormonalną organizmu, zapobiegając ciąży. Chociaż większość z tych leków została zaprojektowana tak, aby mogła działać pomimo wielu zmiennych, których nie można w pełni uwzględnić w organizmie, nie oznacza to, że działają bez względu na wszystko. W szczególności zauważono, że interakcje między antybiotykami a tabletkami antykoncepcyjnymi są raczej antagonistyczne względem siebie. Odnotowano, że wiele antybiotyków zakłóca działanie niektórych metod kontroli urodzeń, chociaż inne rodzaje pigułek antykoncepcyjnych działają dobrze. Obecnie uważa się, że coś w sposobie działania antybiotyków i leków antykoncepcyjnych powoduje, że są ze sobą niekompatybilne na poziomie chemicznym, chociaż wciąż nie wiadomo, co.

Co mówi Klinika Mayo?

Należy zauważyć, że ostatecznie udowodniono, że tylko jeden antybiotyk zmniejsza skuteczność leków antykoncepcyjnych. Chociaż deklarację tę złożyła Klinika Mayo, jedna z najbardziej szanowanych instytucji opieki zdrowotnej na świecie, należy zauważyć, że nie przeprowadzono również długoterminowych badań dotyczących interakcji między antybiotykami a lekami antykoncepcyjnymi. Oznacza to, że chociaż odkryto, że tylko jeden antybiotyk ma działanie, możliwe jest, że inne mogą działać i po prostu nie zostały jeszcze w pełni zbadane przez społeczność medyczną. Ta pusta plama została dostrzeżona i większość lekarzy, czekając na zakończenie dalszych badań i upublicznienie wyników, chętnie doradza parom stosowanie metod zapasowych, takich jak prezerwatywy, w połączeniu z tabletkami.

Większość

Większość lekarzy uważa, że ​​niektóre leki mogą obniżyć skuteczność kontroli urodzeń, chociaż w tej chwili lista jest na szczęście krótka. Większość leków wykazujących działanie powoduje minimalny wzrost ryzyka, zwykle z pewnym marginesem błędu. Uważa się jednak, że niektóre leki powodują bardziej zauważalny wzrost ryzyka, takie jak ryfampicyna, amoksycylina, penicylina, tetracyklina i minocyklina. Inne leki, które mogą mieć wpływ, w zależności od okoliczności i niektórych zmiennych fizjologicznych w organizmie, to fenobarbitol, nitrofurantoina, sulfonamid i kotrimoksazol. Czasami uważa się, że gryzeofulwina ma działanie, chociaż możliwość takiego działania nie jest powszechnie akceptowana przez środowisko medyczne.

Warto to uzgodnić z lekarzem

Lekarze mogą doradzić swoim pacjentom, aby skłaniali się ku ostrożności podczas obchodzenia się z antybiotykami i lekami antykoncepcyjnymi. Wskazane jest, aby mieć pod ręką drugą metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywa lub diafragma, aby zminimalizować ryzyko niechcianej ciąży. Jest to uważane za dobrą radę, niezależnie od tego, czy kobieta przyjmuje antybiotyk, czy nie, ponieważ żadna pojedyncza farmaceutyczna lub blokująca metoda kontroli urodzeń nie jest w 100% skuteczna. Można również skonsultować się z farmaceutą, aby uzyskać lepsze pojęcie o interakcji leków, aby uzyskać lepsze wyobrażenie o tym, czy ryzyko zostanie zmniejszone przez zastosowanie więcej niż jednej metody antykoncepcji.