Home » Bilater Ln Vztahy Esk Republiky: Diplomat Eska, Esko-Polsk Vztahy, Esk Zastupitelsk Ady, Alexandr Vondra, Ji Dienstbier by Source Wikipedia
Bilater Ln Vztahy Esk Republiky: Diplomat Eska, Esko-Polsk Vztahy, Esk Zastupitelsk Ady, Alexandr Vondra, Ji Dienstbier Source Wikipedia

Bilater Ln Vztahy Esk Republiky: Diplomat Eska, Esko-Polsk Vztahy, Esk Zastupitelsk Ady, Alexandr Vondra, Ji Dienstbier

Source Wikipedia

Published September 7th 2011
ISBN : 9781233439249
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Diplomat eska, esko-polsk vztahy, esk zastupitelsk ady, Alexandr Vondra, Ji Dienstbier, Seznam esk ch velvyslanectv v zahrani, Hynek Kmon ek, V clav Budovec z Budova, Ji Gru a, Petr Gandalovi, Lud k ZahradnMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Diplomat eska, esko-polsk vztahy, esk zastupitelsk ady, Alexandr Vondra, Ji Dienstbier, Seznam esk ch velvyslanectv v zahrani, Hynek Kmon ek, V clav Budovec z Budova, Ji Gru a, Petr Gandalovi, Lud k Zahradn ek, Jan Opo ensk, Michael antovsk, Franti ek X. Halas, Jaroslava Moserov, Jan Kohout, Milo Pojar, Martin petle z T ib ich a Ost e an, Karel K hnl, Filip ediv, Ivo rek, Martin Dvo k, Juraj Chmiel, Jaroslav ediv, Louis F rnberg, Martin Stropnick, tefan F le, Petr Voznica, Pavel Teli ka, Heidenreich Sedleck, Tom Hus k, Lubo Dobrovsk, esko-n meck deklarace, Milena Vicenov, Ji Karas, esko-izraelsk vztahy, Tom Pojar, Jaroslav Ba ta, Ivan Bro, Velvyslanectv esk republiky v Berl n, Velvyslanectv esk republiky v Pa i, Pavel Svoboda, Cesta esko-polsk ho p telstv, Eduard Gomb r, Petr Lom, esko-britsk vztahy, Anton n Kalina, St l zastoupen esk republiky p i Evropsk unii, Zden k N me ek, Zden k Kupka, Karel Kovanda, V clav Bartu ka, Max Lobkowicz, Bohuslav Kratochv l, Pavel Jajtner, Rita Kl mov, Martin Palou, Vlasta t pov, Bohuslav Chotek z Chotkova, Konr d z Erfurtu, Jan Winkler, Milan Klus k, Eduard K hnl, Velvyslanectv esk republiky p i Svat m stolci, Pavel Seifter, Miroslav Kostelka, Jan z Rab tejna, Pavel Vo al k, Jaroslav Lev z Ro mit lu a na Blatn, Milan Jakobec, V t Kol ml., Pavel Kafka. V atek: Alexandr Vondra (* 17. srpna 1961) je esk politik, m stop edseda Ob ansk demokratick strany a b val disident, signat Charty 77. N kolik m s c v roce 2006 p sobil ve funkci ministra zahrani n ch v c R a posl ze a do kv tna 2009 zast val post m stop edsedy vl dy pro evropsk z le itosti ve druh m Topol nkov kabinetu, od roku 2006 p sob jako sen tor za Litom icko, od ervence 2010 zast v ve vl d Petra Ne ase post ministra obrany. V roce 1984 ukon il magisterskou diplomovou prac Geomorfologie vlho sk sti Polomen ch hor studium geografie...